Giá thể vi sinh

giá thể sinh học MBBR và đặc trưng

Giá bán: 0 VNĐ

    Thông số
  • Nhà sản xuất: SINCOTANKS
    Mô tả:
  •  giá thể sinh học MBBR

    giá thể MBBR sinh học

Chi tiết

 

Các thông số thiết kế đặc trưng bể MBBR

Thông số thống kê

Đơn vị

Ngưỡng đặc trưng

Thời gian lưu trong bể Anoxic

h

1.0 – 1.2

Thời gian trong bể hiếu khí

h

3.5 – 4.5

Diện tích bề mặt lớp biofilm

m2/m3

200 - 250

Tại trọng BOD

kg/m3.d

1.0 – 1.4

 

Bảng các loại giá thể trong bể MBBR

Số

Loại

Đường kính (mm)

Diện tích bề mặt (m2/m3)

Khối lượng đóng gói (kg/m3)

Số lượng đóng gói (giá thể / m3)

1

S20-4

Φ20*20

510

68

>100 000

2

SS20-6

Φ20*20

730

105

>110 000

3

F15-4

Φ15*15

760

105

>200 000

4

F10-4

Φ10*10

1200

125

>500 000

5

F25

Φ25*10

620

100

>100 000

 

So sánh hệthống MBBR và hệ thống bể sinh học hiếu khí

Hệ thống

Tải trọng BOD (kgBODM3/ngày)

MLSS(mg/L)

Diện tích bề mặt (m2/m3)

MBBR

10

8000 - 20000

510 - 1200

Bể sinh học hiếu khí

1.5

3000 - 5000

 

 

Tính toán sử dụng giá thể sinh học MBBR

TT

Thông số hệ thống

Gía trị

1

BOD đầu vào, đàu ra

?

2

COD đầu vào, đàu ra

?

3

Dung tích bể AEROBIC

?

4

Thể tích hiệu dụng bể AEROBIC

 

5

Thời gian lưu trong bể

2 – 6  GIỜ

6

Chủng loại giá thể sinh học MBBR

?

7

Thể tích MBBR cần thiết

V?

 

Ưu điểm của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp MBBR

Ø   Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao: Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao hơn so với hệ thống xử lý bằng phương pháp bùn hoạt tính lơ lửng, vì vậy tải trọng hữu cơ của bể MBBR cao hơn.

Ø   Chủng loại vi sinh vật xử lý đặc trưng: Lớp màng biofilm phát triển tùy thuộc vào loại chất hữu cơ và tải trọng hữu cơ trong bể xử lý.

Ø   Hiệu quả xử lý cao.

Ø   Tiết kiệm diện tích xây dựng: diện tích xây dựng của MBBR nhỏ hơn so với hệ thống xử lý nước thải hiếu khí đối với nước thải đô thị và công nghiệp.

Ø   Dễ dàng vận hành.

Ø   Điều kiện tải trọng cao: Mật độ vi sinh vật trong lớp màng biofilm rất cao, do đó tải trọng hữu cơ trong bể MBBR rất cao.


Các bài viết liên quan

 

 

Các sản phẩm cùng loại
Chứng chỉ
Video Clip