Dịch vụ
2012-06-18 03:14:39

 Khởi nghiệp từ 2005 với loại hình dịch vụ sửa chữa bể chứa nước lắp ghép, SINCOTANKS đã nhanh chóng dẫn đầu và duy nhất về năng lực kỹ thuật trong lĩnh vực sửa chữa, tân trang bể nước lắp ghép.

Khởi nguồn là các công trình sửa chữa tân trang bể nước lắp ghép composite (GRP) của khách sạn intercontinental với 03 bể nước lắp ghép gồm:

- Sửa chữa bể nước lắp ghép GRP 672m3 kích thước 14m(L)x12m(W)x4m(H)-01SP

- Sửa chữa bể nước lắp ghép GRP 60m3 kích thước 8m(L)x3m(W)x2.5m(H)-01SP

- Sửa chữa bể nước lắp ghép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) 200m3 kích thước 10m(L)x5m(W)x4m(H)-01SP.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn kịp thời, dịch vụ sửa chữa đảm bảo kỹ thuật và an toàn.                       Khởi nghiệp từ 2005 với loại hình dịch vụ sửa chữa bể chứa nước lắp ghép, SINCOTANKS đã nhanh chóng dẫn đầu và duy nhất về năng lực kỹ thuật trong lĩnh vực sửa chữa, tân trang bể nước lắp ghép.

Khởi nguồn là các công trình sửa chữa tân trang bể nước lắp ghép composite (GRP) của khách sạn intercontinental với 03 bể nước lắp ghép gồm:

- Sửa chữa bể nước lắp ghép GRP 672m3 kích thước 14m(L)x12m(W)x4m(H)-01SP

- Sửa chữa bể nước lắp ghép GRP 60m3 kích thước 8m(L)x3m(W)x2.5m(H)-01SP

- Sửa chữa bể nước lắp ghép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) 200m3 kích thước 10m(L)x5m(W)x4m(H)-01SP.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn kịp thời, dịch vụ sửa chữa đảm bảo kỹ thuật và an toàn.   

                    

 Khởi nghiệp từ 2005 với loại hình dịch vụ sửa chữa bể chứa nước lắp ghép, SINCOTANKS đã nhanh chóng dẫn đầu và duy nhất về năng lực kỹ thuật trong lĩnh vực sửa chữa, tân trang bể nước lắp ghép.

Khởi nguồn là các công trình sửa chữa tân trang bể nước lắp ghép composite (GRP) của khách sạn intercontinental với 03 bể nước lắp ghép gồm:

- Sửa chữa bể nước lắp ghép GRP 672m3 kích thước 14m(L)x12m(W)x4m(H)-01SP

- Sửa chữa bể nước lắp ghép GRP 60m3 kích thước 8m(L)x3m(W)x2.5m(H)-01SP

- Sửa chữa bể nước lắp ghép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) 200m3 kích thước 10m(L)x5m(W)x4m(H)-01SP.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn kịp thời, dịch vụ sửa chữa đảm bảo kỹ thuật và an toàn.                        

Sitemap

[1527 Số lượt xem]  []  [Trở lại]  [Lên trên] 
Chứng chỉ
Video Clip