Tin tức công ty

Xử lý nước thải thuộc gia

Giá bán: 0 VNĐ

  Thông số
 • Nhà sản xuất: ALAMTIMUR SDN. BHD
  Mô tả:
 •  Đặc điểm chính

  1. Thành phần, tính chất nước thải thuộc da

  - Đặc trưng nước thải sản xuất gồm:

  + Rửa, ngâm (hồi tươi): Nước thải nhiễm BOD, COD, SS, Cl-.

  + Ngâm vôi, Tẩy lông, rửa, Nạo bạc nhạc, Rửa vôi, Rửa: Nước thải có độ kiềm, BOD, Sunphit, SS cao.

  + Ngâm axít: Nước thải nhiễm axit, DS.

  + Thuộc Crom: Nước thải nhiễm axit, Crom.

  + Rửa: Nước thải nhiễm axit, Crom.

  + Nhuộm ăn dầu: Nước thải nhiễm Crom, dầu, màu, BOD, COD, SS.

  + Hãm và rửa: Nước thải nhiễm màu, BOD.

  - Nhìn chung nước thải thuộc da chứa nhiều hóa chất tổng hợp như thuốc nhuộm, dung môi hữu cơ, hàm lượng TS, SS, độ màu, chất hữu cơ cao.

  - Nước thải thuộc da phức tạp do đặc tính của nó là tập hợp của nhiều dòng thải có tính chất khác nhau, có thể phản ứng với nhau:

  + Các dòng thải mang tính kiềm là nước thải từ công đoạn hồi tươi, ngâm vôi, khử lông.

  + Nước thải của công đoạn làm xốp, thuộc Crom mang tính axit.

  -> Do đó, cần phải phân riêng dòng thải xử lý sơ bộ trước khi xử lý chung, cụ thể là tách riêng dòng ngâm vôi chứa Sunfit và dòng thuộc da chứa Crom.

  -> COD của nước thải khá cao, tỷ lệ BOD/COD lớn, có thể áp dụng biện pháp xử lý sinh học. Tuy nhiên, cần tiến hành xử lý hóa lý nhằm loại SS và các chất độc hại trước khi vào công trình xử lý sinh học.

Chi tiết

 Quy trình xử lý nước thải thuộc da

Đối với công nghệ thuộc da chrome quy mô nhỏ (lưu lượng khoảng 10-20m3/ngày) công nghệ xử lý nước thải bao gồm bể chứa nước thải ngâm vôi và nước thải thuộc chrome, bể lắng cặn vôi, bể điều hòa, bể lắng đợt 1, bể xử lý sinh học hiếu khí, bể chứa cặn vôi và bể chứa bùn

XLNT thuộc da crom

 

Đối với công nghệ thuộc da tannin và phèn nhôm quy mô nhỏ (lưu lượng khoảng 10-20m3/ngày) công nghệ xử lý nước thải thuộc da bao gồm bể điều hòa, bể lắng đợt 1, bể xử lý sinh học hiếu khí và bể chứa bùn là thích hợp và đạt hiệu quả cao về chất lượng nước xử lý và chi phí đầu tư, vận hành máy móc thiết bị.

XLNT thuộc da phèn

 

Những nhà máy, cơ sở thuộc da lớn, lưu lượng nước thải nhiều (khoảng 300-400m3/ngày) đòi hỏi phải đầu tư thiết bị và máy móc cho trạm xử lý nước thải quy mô hơn và mức độ tự động hóa phải phù hợp với tầm vóc cho trạm xử lý nước thải của mình. Giải pháp xử lý hợp lý bao gồm bể điều hòa chứa các loại nước thải trừ nước thải chrome và nước thải ngâm vôi. Nước thải qua bể lắng đợt 1 để lắng cặn có kích thước lướn trước khi chảy qua bể kỵ khí đợt 1. Nếu nước thải có hàm lượng SO42- >500mg/l thì cần thiết có bể xử lý kỵ khí bậc 2. Nước thải qua bể aeroten đẻ xử lý hiếu khí và sau đó hỗn hợp nước và bùn hoạt tính được lắng tại bể lắng 2 và khử trùng bằng dung dịch hóa chất chlorine. Bùn từ bể lắng 1, lắng 2 được đưa đến bể nén  bùn và khử nước bằng sân phơi hoặc thiết bị ép bùn. Bể chứa nước thải chrome, bể chứa nước thải ngâm vôi cùng hòa chung vào bể trộn. Tại đây có bộ phận điều chỉnh pH để kết tủa chrome tại bể lắng. Cặn được đưa về sân phơi cặn.

 

XLNT thuộc da quy mô lớn

Chứng chỉ
Video Clip