Bồn nước lắp ghép

Dịch vụ lắp đặt bồn nước lắp ghép

Giá bán: 0 VNĐ

    Thông số
  • Nhà sản xuất: DOORI
    Mô tả:
  •  Bồn nước lắp ghép SMC composite

Chi tiết

SINCOTANKS  là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cung cấp và lắp đặt BỒN NƯỚC LẮP GHÉP.  Với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước có bề dầy kinh nghiệm cung cấp, thi công lắp đặt và vận hành đã đem lại chất lượng cạnh tranh trên thị trường, được đối tác quốc tế và trong nước đánh giá cao.

 

 

 

 

 

 

 

v Nhóm sản phẩm bể chứa nước lắp ghép chất liệu GRP(FRP), Thép mạ kẽm nhúng nóng, SUS304/416.

 

 

1. Công trình khách sạn Intercontinental Resort Hotel- Hà Nội      

 

- Bể chứa nước GRP 14m(L)x12m(W)x4m(H)-01SP                             672m3

- Bể chứa nước GRP 8m(L)x3m(W)x2.5m(H)-01SP                    60m3

 

2. Công trình khách sạn Sheraton Hotel – Hà Nội                           

 

- Bể chứa nước GRP 10m(L)x5m(W)x2m(H)-01SP                     100m3

- Bể chứa nước GRP 8m(L)x3m(W)x2m(H)-01SP                       48m3

 

3. Công trình khách sạn Sunway Hotel- Hà Nội                               

 

- Bể chứa nước HDG 10m(L)x4m(W)x2m(H)-01SP                     80m3

- Bể chứa nước HDG 8m(L)x4m(W)x3m(H)-01SP                       96m3

 

- Bể chứa nước GRP 16m(L)x4m(W)x3m(H)-01SP                     192m3

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x4m(W)x3m(H)-01SP                       72m3

 

4. Công trình khách sạn Horison Hotel – Hà Nội                   

 

- Bể chứa nước GRP 10m(L)x6m(W)x2m(H)-01SP                     120m3

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x3m(W)x2m(H)-01SP                       36m3

 

5. Công trình khách sạn Fortuna – Hà Nội                   

 

- Bể chứa nước GRP 8m(L)x6m(W)x3m(H)-01SP                       144m3

 

6. Công trình khách sạn Hanoi Club – Hà Nội                       

 

- Bể chứa nước GRP 10m(L)x3m(W)x2m(H)-01SP                     60m3

- Bể chứa nước GRP 5m(L)x4m(W)x1.5m(H)-01SP                    30m3

 

7. Công trình khách sạn Intercontinental Resort Hotel- Hà Nội                

 

- Bể chứa nước HDG 10m(L)x5m(W)x3.6m(H)-01SP                           180m3

         

8. Công trình khách sạn Hanoi Club – Hà Nội                       

 

- Bể chứa nước GRP 8m(L)x4m(W)x1.5m(H)-01SP                    48m3

 

9. Công trình Tòa nhà 19T CMC- Hà Nội                      

 

- Bể chứa nước HDG 32m(L)x3m(W)x1.5m(H)-01SP                           144m3

- Bể chứa nước HDG 12m(L)x6m(W)x2m(H)-01SP                     144m3

 

10. Công trình Tòa nhà Bảo Việt –233 Đồng khởi-Q1-TP.HCM                        

 

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x4m(W)x2m(H)-01SP                       48m3

- Bể chứa nước GRP 4m(L)x3m(W)x3m(H)-01SP                       36m3

                                                                                   

11. Công trình Tòa nhà Sky City Tower –Hà Nội

                      

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x4m(W)x2m(H)-01SP                       48m3

- Bể chứa nước GRP 4m(L)x3m(W)x3m(H)-01SP                       36m3

- Bể chứa nước GRP 12m(L)x10m(W)x2m(H)-01SP                             240m3

 

12. Công trình khách sạn Sedona Suites –Hà Nội

                      

- Bể chứa nước GRP 7m(L)x5m(W)x2m(H)-0SP                         70m3

      

13. Công trình Tòa nhà Sky City Tower –88 Láng Hạ-Hà Nội

                      

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x4m(W)x3m(H)-01SP                       72m3

 

14. Công trình khách sạn Sedona Suites –Hà Nội

                      

- Bể chứa nước GRP 7m(L)x5m(W)x2m(H)-0SP                         70m3

 

15. Công trình khách sạn Lan Viên –Hà Nội

                      

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x4m(W)x2m(H)-0SP                         48m3

 

16. Công trình Tòa nhà 36 Hoàng Cầu –Hà Nội

                      

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x4m(W)x2m(H)-0SP                         48m3

 

17. Công trình Khách sạn dầu khí-Lam kinh-Thanh Hóa

                      

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x4m(W)x2m(H)-0SP                         48m3

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x3m(W)x2m(H)-0SP                         36m3

 

18. Công trình Tòa nhà VTC Lạc Trung –Hà Nội

                      

- Bể chứa nước GRP 8m(L)x4m(W)x2m(H)-01SP                       64m3

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x4m(W)x2m(H)-01SP                       48m3

 

19. Công trình Văn phòng làm việc của quốc hội -22 hùng vương-Ba Đình

 

- Bể chứa nước GRP 6m(L)x6m(W)x2m(H)-01SP+15x2x2mH   132m3

- Bể chứa nước GRP 7m(L)x6m(W)x2m(H)-01SP+15x2x2mH   144m3

- Bể chứa nước GRP 8m(L)x6m(W)x2m(H)-01SP+15x2x2mH   156m3

- Bể chứa nước GRP 12m(L)x6m(W)x2m(H)-01SP                     144m3

- Bể chứa nước GRP 12m(L)x6m(W)x2m(H)-01SP+7x1x2mH   158m3

- Bể chứa nước GRP 12m(L)x6m(W)x2m(H)-01SP+7x2x2mH   172m3

 

20. Nhà quốc hội Việt Nam –P.bắc sơn-Ba Đình-Hà Nội

- Bể chứa nước GRP 10m(L)x5m(W)x4m(H)-01SP                     200m3

- Bể chứa nước GRP 20m(L)x6m(W)x2m(H)-01SP                     1.240m3

 

 

21. Khu công nghiệp SAMSUNG - Bắc Ninh

- Bể chứa nước SUS304 7m(L)x4.5m(W)x3m(H)-01SP               94.5m3

- Bể chứa nước GRP 10m(L)x5m(W)x4m(H)-01SP                          200m

Chứng chỉ
Video Clip